NOKIA

                               

  Nokia Lumia 730 - 2.890.000đ                                            Nokia XL - 1.590.000đ

 

                              

       Nokia 225 - 1.249.000đ                                                Nokia 215 - 849.000đ