HUAWEI

                            

      Huawei Gr5 - 4.490.000đ                                       Huawei G7 Plus - 6.690.000đ

 

                           

     Huawei Y3 II - 1.690.000đ                                        Huawei Y5 II - 2.190.000đ